HÍREK

 

Tisztelt leendő és meglévő Partnereink!

A környezetvédelem és hulladékgazdálkodás nagyon fontos része, az adatszolgáltatás. Ezt a hulladékos adatszolgáltatást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről), szabályozza.

Fontos bekezdés, hogy egyáltalán kiknek is kell adatszolgáltatást készíteni?

„(2) A hulladéktermelő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot”

Kérjük kedves leendő és meglévő partnereinket, hogy tegyenek eleget ezen kötelezettségeiknek, amennyiben a fenti paraméterek bármelyikének megfelelnek.

Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy minden veszélyes hulladék előkezelőnek és ártalmatlanítónak, azaz a Terra-Vároksút Kft.-nek is negyedéves bevallást is kell készíteni. Ebből kifolyólag szeretnénk kérni szíves együttműködésüket adategyeztetés céljából.

Hulladékos adatszolgáltatási határidők:

  • Negyed éves bevallás esetén; a tárgynegyedévet követő 30. napig
  • Éves bevallás esetén; a tárgyévet követő március 1.napjáig

„(5) Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.”

„(4) A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő

a) a nem veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig; valamint

b)18 a veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.”

Forrás: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400309.KOR